Snake Park | Home Page
Comprehesive conservation and preservation of fauna and flora

Lets Explore the background of Chief Qacha

Qacha is one of Morena Moorosi 's son who ran away from Quthing during the war to the place called Letloepe; which is commonly known as Qacha 's Nek today.

History Of Chief Qacha Quoted in Sesotho

Morena Qacha, Ke mora King Moorosi ke oa mofumahali habo Qacha Moorosi, Fati oa morena Moorosi. Morena Moorosi one a na le bafumahali ba bangata haholo. Morena Qacha ke emong oa bara ba hae ea ileng a mobeha Letloepe ho alosa Naha le Sechaba sa Baphuthi.

Qacha utsoetsoe ke ‘m’e oa hae oa moroa, eo eneng ele khosatsana ea boreneng ba Qhing morena oa Baroa ba borena ba King Moorosi Dinakeng, Dinakeng, Komakoma, St-Theresa, Makunyapane, Ditsoetse, Sehonghong, Matebeng le Sehlaba-Thebe ke moo tsebelisano ea morena Qhing le king Moorosi baneng ba kopane teng kaho alosa Naha ea Baphuthi. Qacha une a ratoa haholo ke sechaba le ntate oa hae eaneng a lula amochakela ka mehla arobala ho ena Letloepe moo hanka maeto ayang Matatiele kappa MountFrer ho morena Makhaula hoa abhaca le hoea hloela Baroa ba hae Libakeng tseseng li boletsoe ka holimo.

Morena Qacha une a atisa ho tsamaea le ntate oa hae ho hapa kapa a ilo hlasela, sena se bonahetse ka makhetlo-khetlo empa haholo Ha-kobo una sa sale (Ha-Kobo ea Phiri) ha ho ilo hapotjoa likhomo. Letloepe moo ene ele lesaka le leholo la liphoofolo tsa hae letsa marena a Moorosi tseneng lile kalosong ea hae. Baroa bane ba rata morena Qacha haholo ke bona baneng ba alosa mehlape eohle ea hae ‘me ba lula lapeng moo Letloepe moreng kali nako tsohle. Morena Qacha Moorosi, mora morena Moososi akeke a lebaloa ke sechaba sa Baphuthi ka bohlale, le lerato leo aneng ana le lona sechabeng sa ntatae. Tiwomo Baphuthi, “irhuti ayishiye etinaga emva akuyiwa entweni”. Robala kakuhle Dlamini Zizi Qacha Mora King Moorosi.

Letloepe Rock

The rock its self has the formation of a Cobra hood and on top of the hood is the formation rock of the Heart; easily is called the Love of Qacha’sNek or the Heart of Chief Qacha. More again, inside this premises the is a cave and the grave of chief Qacha including the old kraals where His animal and together with those of Chief Qhing of the Bushman were staying.

letoepe1 loading Qacha-grave loading